Vaše dijete kreće u vrtić

Upisali ste dijete u vrtić ili jaslice i čekate jesen da krene. Što vas sve očekuje? Je li vaše dijete zrelo za vrtić? Kako će se snaći? Hoće li prihvatiti tete? Kako će se snaći s novim prijateljima? Hoće li češće biti bolesno?

U vrtiću dijete boravi velik dio dana, često od ranih jutarnjih sati kad ga odvedete prije posla pa sve dok ga ne preuzmete nakon posla, što može biti i do 12 sati na dan. Djeca do 3 godine smještaju se u jaslice. Za njihovu je dob prvenstveno važna njega, ljubav i pažnja, a odgojitelj ima ulogu zamjenske majke.

Jednogodišnje dijete do sada je bilo gotovo dio majke (atachment, bonding). Stručnjaci pedijatri, ginekolozi i neonatolozi preporučili su što duže dojenje ne samo zato što je majčino mlijeko najzdravija hrana nego da se uspostavi što bolji kontakt s bebom. I majke su sve to uredno odradile. A onda, mama odjednom mora na posao, a beba u vrtić. Dobra je stvar da se majci koja doji omogućuje stanka za dojenje, ali…

Odgojni programi također se provode u jasličkim skupinama, ali u manjem obimu, prilagođeni dobi djeteta.

Stručnjaci smatraju da socijalizacija započinje u dobi od treće godine. Naravno, neka su djeca socijalizirana i prije te dobi, a neka se teže ili nikako ne priviknu na skupinu i kad postanu veća. S obzirom na to pedijatri smatraju da je dobro uključiti dijete što kasnije u vrtić ako je moguće, izbjeći jaslice, jer su zdravstveni problemi češći i ozbiljniji u ranoj dječjoj dobi.

Vrtićka djece trebaju odgojno-obrazovne programe prilagođene dobi, tzv. odgojno-obrazovne standarde.
Ali osim obrazovnih programa trebaju steći i osnovne higijenske navike, socijalizirati se, naći prijatelje, naučiti funkcionirati u kolektivu koji je bitno različit od obiteljskog doma gdje se često sve vrti oko vašeg ljubimca, a sada je takvih dvadesetak i trebaju se naučiti pravila ponašanja, međusobno se poštovati, tolerirati različitosti, izboriti se za sebe u neminovnim neugodnim situacijama itd.

Partneri