Odvajaju li se bebe koje su dugo na prsima teže od mama?

Ne, naprotiv, djeca koja su dugo dojena, koja rastu u zdravom i poticajnom okruženju, osjećaju sigurnost, toplinu i ljubav pa lakše prebrode stresne situacije u kasnijem životu.

Partneri