Littledot stručnjaci po specijalnostima

Abdominalna kirurgija

Fizikalna medicina

Ginekologija i opstetricija

Infektologija

Klinička farmacija

Neuroradiologija

Ortopedija

Pedijatrijska pulmologija i alergologija

Plastična i rekonstrukcijska kirurgija glave i vrata

Plastična rekonstrukcija i estetska kirurgija

Pulmologija i alergologija

Partneri