prim. doc. dr. sc.  Mladen Jašić dr. med.

prim. doc. dr. sc. Mladen Jašić dr. med.

Neonatologija , Opća pedijatrija

Dostupan je za sva pitanja vezana uz bolesti novorođenčadi i djece

Upoznaj LittleDot stručnjaka koji ti je uvijek na raspolaganju za upite o zdravlju

Ili kontaktiraj nekog od naših 78 stručnjaka za dodatan savjet.

Premium zdravlje već od 7,42 € Saznaj više

O odabranom doktoru

Online usluge

Životopis doktora

Diplomirao sam 2003. godine na Medicinskom falultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio sam 2010. godine. Subspecijalistički ispit iz neonatologije položio sam 2014. godine.

Iste godine imenovan sam Voditeljem Jedinice za bolesnu novorođenčad i nedonoščad u Odjelu za pedijatriju Opće bolnice Pula. Navedenu dužnost obnašao sam do kraja 2018. godine. 

Osim što sam radio u Jedinici za bolesnu novorođenčad i nedonoščad, dežurao sam i u Odjelu za pedijatriju. U Pedijatrijskoj poliklinici radio sam ultrazvuk mozga te sam radio u ambulanti za neurorazvoj. Sredinom 2019. godine prestao sam s radom u Općoj bolnici Pula kako bih se posvetio izradi doktorskog rada. Obranio sam doktorski rad početkom prosinca 2019. godine. Tema doktorskog rada bila je „Povezanost histološki dokazanog korioamnionitisa i polarizacije decidualnih makrofaga s ishodom nedonoščadi rođene prije navršenog 32. tjedna trudnoće“ .

Krajem 2020. godine počinjem raditi u Specijalnoj bolnici "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno kao dio Tima za ranu intervenciju u djece s neurorizikom i teškoćama u razvoju, a radim i ultrazvuk mozga u novorođenačkoj i dojenačkoj dobi (neurosonografija). U lipnju 2022. priznat mi je naziv primarijus.

Predavao sam medicinske predmete u srednjim školama, a trenutno predajem (docent) na sveučilištima u Sloveniji i Hrvatskoj, na talijanskom i hrvatskom jeziku.

Objavio sam 23 stručna i znanstvena rada te održao više od 30 predavanja na međunarodnim i domaćim kongresima i skupovima. 

Aktivno se služim engleskim i talijanskim jezikom.

Članci autora: prim. doc. dr. sc. Mladen Jašić dr. med.

Autor trenutno nema objavljenih članaka.

Komentari korisnika ()

Vaše povjerenje naša je glavna briga. Pružatelji usluga ne mogu utjecati na to da se komentar korisnika ne objavi ili ukloni. Također ne objavljujemo komentare koje sadrže privatne zdravstvene podatke korisnika.

Svi komentari su podneseni od strane korisnika nakon konzultacije sa stručnjakom.

Stručnjak trenutno nema komenatara

Partneri