Dobrobiti vježbanja tijekom trudnoće

Do danas, provedena su brojna istraživanja koja sve više ukazuju na potrebu i pozitivne učinke vježbanja za vrijeme trudnoće. Tijekom trudnoće preporuča se kardiovaskularni trening koji stvara veću energetsku rezervu te omogućava trudnici lakše nošenje s aktivnostima svakodnevnog života. U usporedbi s trudnicama koje nisu vježbale, trudnice koje vježbaju imaju manji porast srčane frekvencije i potrošnju kisika tijekom submaksimalnog opterećenja, a povećava im se i kapacitet za fizičke aktivnosti ( Bell i sur.,1994. ).

Trudnice koje vježbaju tijekom trudnoće, pri određenoj frekvenciji srca troše više kalorija, imaju veću alveolarnu ventilaciju, udarni volumen srca i potrošnju kisika od žena koje ne vježbaju tijekom trudnoće. Također im je volumen plazme, eritrocita i ukupni volumen krvi viši za najmanje 10 – 15 % od onih koje ne vježbaju ( Pivarnik i sur., 1993. ).

Kako tjelesna aktivnost tijekom trudnoće utječe na održavanje tjelesne mase?

Vježbanjem potičemo bolju cirkulaciju pa samim time povećavamo dotok kisika, što u konačnici poboljšava efikasnost njegovog transporta i korištenja. Dobrom pripremom kardiorespiratornog sustava, trudnice će poboljšati svoje fizičke sposobnosti te će se bolje nositi s povećanom tjelesnom težinom i naporom samog poroda.

Tjelesna aktivnost za vrijeme trudnoće također omogućava učinkovito održavanje zdrave tjelesne mase te isto tako pozitivno utječe na smanjenje potkožnog masnog tkiva (Hammer, Perkins i Parr, 2000.).

Kako fizička aktivnost tijekom trudnoće može utjecati na period nakon same trudnoće?

Žene koje vježbaju tijekom trudnoće brže se vraćaju tjelesnoj težini koju su imale prije trudnoće, a brže im se vraća jakost i fleksibilnost nego ženama koje nisu bile aktivne u trudnoći. Isto tako brži je oporavak od trudnoće i poroda (ACSM, 2000.).

Što pokazuju istraživanja nad ženama koje su nastavile vježbati tijekom trudnoće?

Little i surad. ( 1994. ) proveli su istraživanje nad ženama koje su nastavile vježbati tijekom trudnoće te došli do sljedećih rezultata:

  • smanjenje prosječnog prirasta tjelesne mase smanjen je za oko 3.5 kilograma, rezultati mjerenja kaliperom manji su za 15 mm, a ukupni postotak dobivenog masnog tkiva manji je za 3%
  • smanjen je prirast tjelesne mase (ostaje unutar normalnih granica)
  • za smanjenje prirasta tjelesne težine i postotka masti potrebno je vježbanje umjerenog intenziteta s izvođenjem vježbi s otporom koje traju više od ukupno 3 sata tjedno

Prema Little- u i sur. za smanjenje prirasta tjelesne mase i nakupljanja masti za ženu koja počinje vježbati na kraju trećeg mjeseca trudnoće intenzitet vježbanja mora biti 55% od njenog maksimuma, trajanja 20-40 minuta, a frekvencije 3-5 puta tjedno. Vježbanje također ima pozitivan utjecaj na smanjenje mogućnosti pojave preemklapsije, odnosno povišenog krvnog tlaka koji posljedično može uzrokovati ljuštenje posteljice. Naime, žene koje su sudjelovale u bilo kakvoj rekreacijskoj aktivnosti u prvih dvadeset tjedana trudnoće smanjile su mogućnost da obole od preemklapsije za 35 % ( Sorensen i sur. 2003.).

Kako trudnoća u velikoj mjeri djeluje i na psihičko stanje žene smatra se da je tjelesno vježbanje najbolji alat za održavanje psihičke ravnoteže i vlastitog zadovoljstva trudne žene ( Boscaglia i sur.; 2003. ).

U slučaju dodatnih pitanja ili nejasnoća, naš LittleDot tim vam stoji na raspolaganju za dodatan savjet. Ukoliko niste, LittleDot aplikaciju možete preuzeti ovdje.

Partneri