Kako potaknuti ranu komunikaciju s djetetom

Od prvih dana potrebno je pratiti i prepoznavati signale djeteta, slušati dijete, pričati djetetu, obraćati mu se te kontinuirano pratiti signale djeteta.

U ovom kratkom videu će biti više riječi o razvoju govorne komunikacije kroz vježbice i igru u kojem govore UNICEF-ova ambasadorica dobre volje Maja Vučić i mr.sc.prof. Antonija Urli.

Partneri