Preskoči na sadržaj
Giovana Armano dr. med.

Opća pedijatrija

4.9

"Dostupna je za sva pitanja vezana uz zdravlje predškolske djece."

Svjetlana Bela Klancir dr. med.

Opća pedijatrija

4.5

"Dostupna za pitanja o dječjim bolestima pluća i dišnih puteva, alergijama"

prof. dr. sc.  Milivoj Jovančević

"Dostupan je za sva pitanja o zdravlju predškolske djece."

Hrvoje Kniewald dr. med.

Kardiologija

5.0

"Dostupan za sva pitanja o pedijatrijskoj kardiologiji"

prof. dr. sc.  Maša Malenica dr. med.

Neuropedijatrija, Opća pedijatrija

5.0

"Dostupna je za sva pitanja vezana uz neurološke probleme u dječjoj dobi."

prim.  Denis Mladinić Vulić dr. med.

"Dostupna je za sva pitanja vezana uz zdravlje djece."

Anica Persoglia - Petrac dr. med.

"Dostupna je za sva pitanja vezana uz zdravlje djece te iz područja prevencije i ranog otkrivanja odstupanja u rastu i razvoju."

Diana Puževski dr. med.

Opća pedijatrija

5.0

"Dostupna je za sva pitanja o dječjoj probavi, alergijama i poremećajima prehrane, te oćenito o zdravlju predškolske djece."

dr.  Ivan Razum dr. med.

Opća pedijatrija, Dermatologija

4.9

"Dostupan za sva pitanja vezana uz opću pedijatriju i dermatologiju"

doc. dr. sc.  Nataša Rojnić Putarek dr. med.

"Dostupna za upite o endokrinologiji i dijabetesu kod djece"

mr. sc.  Dragica Šakić dr. med.

Opća pedijatrija

5.0

"Dostupna je za sva pitanja o njezi i zaštiti dojenčadi i male djece."

Igor Šegović dr. med.

Gastroenterologija, Opća pedijatrija

5.0

"Dostupan je za sva pitanja o dječjoj probavi, alergijama i poremećajima prehrane."

prim. mr. sc.  Tomislav Gojmerac dr. med.

"Dostupan je za sva pitanja vezana uz neurološke probleme predškolske djece."

Mirjana Kolarek Karakaš dr. med.

"Dostupna je za sva pitanja o pedijatriji."

prim.  Zdenka Konjarik dr. med.

"Dostupna za sva pedijatrijska pitanja"

Nikica Lesjak dr. med.

Dječja kirurgija

5.0

"Dostupan za sva pitanja iz područja dječje kirurgije, dječje urologije i pitanja vezana uz sportske ozljede."

mr. sc.  Tomislav Vitković mag. rehab. educ.

"Dostupan za sva pitanja vezana uz djecu s teškoćama u razvoju."

Dora Vukušić mag. rehab. educ.

"Dostupna je za sva pitanja vezana uz rani psihomotorni razvoj djeteta i motoričke smetnje."

prof. dr. sc.  Veselin Škrabić dr. med.

"Dostupan za sva pitanja vezana uz endokrinologiju i dijabetes"

Učitaj još

Pogledaj sve stručnjake po lokaciji

Pogledaj sve stručnjake po specijalizaciji