Preskoči na sadržaj

Jesmo li po zakonu Republike Hrvatske obvezni cijepiti
dijete (DTP ili MMR) ili roditelj to može odbiti? Hoće li
u tom slučaju biti optužen za zanemarivanje djeteta?
Prema zakonu Republike Hrvatske sva djeca moraju se
cijepiti. Ako se ne cijepe, roditelji mogu biti kažnjeni i
odgovarati za zanemarivanje zdravlja djece. Pedijatar
najčešće traži da roditelji potpišu dokument kojim odbijaju
cijepljenje. Moguće je da pedijatar kontaktira epidemiološku
službu i ona odradi administrativni dio.
Preporuka je svakog pedijatra cijepljenje kao jedna od
najboljih preventivnih mjera zdravstvene zaštite.