Skip to main content

Team of experts

LittleDot collaborates with highly skilled medical professionals with years of experinece and significant contribution to their profession. Depending on your situation and your child's health issues, we want you to be able to choose the right specialist.
Top experts always with you

On the experts

How do I select an expert?

After selecting online consultations on the LittleDot platform, a list of all the available medical experts for the selected service will appear. You are free to select any expert depending on their field of expertise and the nature of the child’s medical condition.

Can I get a quick reply from an expert in case of an emergency?

According to Article 12 of the General Terms and Conditions, , a user may not use “…LittleDot, the Content or the Services in case of a potential or actual medical emergency.”

Select a specialty
Alena Tatarević

Alena Tatarević, MPharm

Pharmacy


Nakon završetka diplomskog studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, smjer farmacija, svoju profesionalnu karijeru započinje u javnoj ljekarni, a kao magistra farmacije radi u ZU Istarske ljekarne u Puli. Unutar ljekarne sudjeluje u individualnom savjetovanju na raznim zdravstvenim područjima (atopijski dermatitis, probavne tegobe, astma, dijabetes, hipertenzija itd), a česte konzultacije odnose se na odabir i primjenu vitamina i minerala, njege kože, dodataka prehrani i biljnih lijekova u dječjoj i odrasloj dobi. U svojem radu pažnju posvećuje edukaciji pacijenata, pružanju zdravstvenih informacija, prevenciji i samokontroli bolesti, postizanju terapijskih ciljeva te uočavanju i spriječavanju nuspojava i interakcija lijekova. Autor je nekoliko stručnih tekstova te sudjeluje na seminarima i kongresima s objavom radova na području ljekarničke skrbi i organizacije javnozdravstvenih projekata. Predsjednica je Povjerenstva za antidoping kontrolu Hrvatskog veslačkog saveza i sudjeluje u radu Sekcije za javnu ljekarničku djelatnost Hrvatskog farmaceutskog drušva.
Anica Persoglia Petrac

Anica Persoglia Petrac, M.D.

Pediatrics


Dobitnik sam priznaja WHO–a za eradikaciju polia u Europi 2003. g. Iste sam godine pohađala „Münchensku razvojnu“ i dobila certifikat za rad u prvoj godini života djeteta. Bila sam član timova za psihosocijalnu pomoć djeci za vrijeme ratnih zbivanja i od tada se bavim mentalnim zdravljem djece...
Davor Vagic

Assoc. Prof. Davor Vagić, M.D. Ph.D.

Otorhinolaryngology


Od 2007. zaposlenik je i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je profesor na Katedri za otorinolaringologiju, a trenutačno je i predstojnik Katedre za otorinolaringologiju. Viši je znanstveni suradnik te autor i koautor više znanstvenih radova.
denis mladinić vulić

Denis Mladinić Vulić, M.D.

Pediatrics


Naziv primarijus mi je odobren 2008. g. Aktivno sudjelujem u organiziranju pedijatrijske primarne zaštite kao dopresjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, tajnica povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatskog liječničkog zbora i voditelj pedijatrije u Hrvatskoj udruzi koncesionara primarne zdravstvene zaštite.
Diana Puzevski

Diana Puževski, MD

Pediatrics


Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985.godine.Završava poslijediplomske studije iz školske medicine 88.godine i Kliničke pedijatrije 98.godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije polaže u KBC Zagreb gdje i radi u Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju do 2003.godine.Od tada radi u primarnoj pedijatrijskoj ordinaciji uz trajnu edukaciju i područje interesa  iz  gastroenterologije, prehrambenih  alergija i poremećaja prehrane. 
Dragica Šakić

M.Sc. Dragica Šakić, MD

Pediatrics


Profesionalana karijera: Od 1983.-1998. zdravstveni djelatnik u Domu zdravlja Trešnjevka Zagreb, a od 1992. Rukovoditeljica Odjela za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece istom Od 1998. zdravstveni djelatnik privatne prakse u specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji u zakupu/koncesiji D. Z. Zagreb Zapad. 2018. sudjeluje u Projektu Europske mreže za akademska istraživanja pedijatrijske prakse u ambulantnim uvjetima.
Emina Kovacic

M.Sc. Emina Kovačić, rehab. educ.

Pedagogy


Radi kao edukacijski rehabilitator u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u Varaždinu te je predsjednica Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije gdje provodi individualne terapije iz područja rane intervencije i savjetovanja s djecom s teškoćama.

M.Sc. Eva Brlek, rehab. educ.

Rehabilitation


Eva Brlek, magistrirala je edukacijsku rehabilitaciju na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu 2008. godine.  Tijekom studija surađuje na brojnim projektima, kojima je cilj integrirati djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u lokalnu zajednicu. Nakon fakulteta pohađa edukaciju iz realitetne psihoterapije u organizaciji William Glasser instituta iz Los Angelesa i Inštituta za Realitetnu terapiju u Kranju, trenutno je psihoterapeut pod supervizijom. Završila je mnoštvo dodatnih tečaja iz dječjeg razvoja, te terapijskih postupaka koji doprinose razvoju sposobnosti, znanja, i interesa kod djeteta, poput primjene kreativnih tehnika u radu s djecom, poticanje senzorne integracije kod djece s teškoćama u razvoju, upravljanje bijesom, Marte meo prirodna potpora razvoju, cjelovit pristup razvoju komunikacije i govora, edukacija iz ranog psihomotoričkog razvoja i mnogi drugi seminari i kongresi kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Sudjelovala je u dvogodišnjoj edukaciji Razvojno integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju. Vodi seminare i radionice za odgojitelje, učitelje, i roditelje iz područja edukacijske rehabilitacije i psihoterapijskog savjetovanja. Članica je Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora, Europske asocijacije za psihoterapiju, te Instituta za realitetnu terapiju. Od 2013. godine do danas radi u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar kao defektolog-rehabilitator. Vlasnica je i direktorica Kabineta za razvojnu podršku i savjetovanje Nueva u Varaždinu (www.kabinet-nueva.com).
Giovana Armano

M.Sc. Giovana Armano, M.D.

Pediatrics


2014. upisuje doktorski studij na Studiju za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uže joj je područje djelovanja preventivna i socijalna pedijatrija. Autorica je niza objavljenih znanstvenh i stručnih članaka. Prezentacijama i posterima sudjelovala je na mnogim domaćim i međunarodnim skupovima. Njezina ordinacija nosi naziv „Ordinacija – prijatelj dojenja“. Aktivna je u različitim udrugama i društvima koja se bave promicanjem zdravlja djece.
Goran Tešović

Assoc. Prof. Goran Tešović, M.D. Ph.D.

Infectology


Uže područje stručnoga interesa mu je intenzivno liječenje pedijatrijskih bolesnika s teškim infekcijama, neuroinfektologija, liječenje bolesnika s teškim infekcijskim komplikacjama primarnih i sekundarnih imunodeficijencija, poglavito u pedijatrijskih bolesnika s hematološkim malignim bolestima te dijagnostika i liječenje vertikalno prenosivih infekcijskih bolesti, osobito konatalne CMV infekcije/bolesti.

Note important milestones in the development of child’s life

Download LittleDot application for free, which can be used for noting the development of your child, sleeping habits, feeding and all other important moments in their life.